Иванчо в магазина

Иванчо
  • Иванчо си купува от магазина грамадна кутия прах за пране. На продавачката и се струва странно.
  • – Май много дрехи ще переш, а?
  • – Не. Мама каза да измия котката.
  • Сега вече продавачката е загрижена:
  • – Ама това не е за котки! Прахът е със силни химикали и котката може да умре.
  • Иванчо обаче си иска покупката и продавачката не може да откаже. След две седмици Иванчо пак е в магазина и си купува бонбони. Продавачката е същата и пита:
  • – Как е котката?
  • – Ъъъ, тя умря…
  • – Ами, момче, нали те предупредих. А майка ти какво каза?
  • – Че не било от праха, а от центрофугата…