Крадец оглеждал един апартамент

Дълги месеци крадец оглеждал един апартамент, но никой не влизал, нито излизал от него. Решил се крадецът, разбил бравата и влезъл вътре. Точно прекрачил входната врата и чул странен глас: – Аз те виждам и Исус те гледа! – изрекъл гласът. Сепнал се крадецът, запрепускало сърцето му, огледал се от всички страни, но нищо не… Continue reading Крадец оглеждал един апартамент