Буква “П”

Буква П

  • Учителката предлага на децата да играят на букви: тя казва буква, а децата казват дума, която започва с тази буква и я обясняват. Започнали… А, Б и т.н. Децата се поуморили. Стигнали до буква “П”. Само Иванчо вдигал ръка. Учителката го посочила със свито сърце:
  • – Кажи, Иванчо.
  • – “Подсъзнание”, госпожо.
  • – Браво, Иванчо – отдъхнала си тя – И какво значи “подсъзнание”?
  • – Ами, госпожо, представете си, че по улицата вървят две жени и ядат сладолед. Едната го ближе, а другата го смуче. Коя от двете е омъжена?
  • – Ами – позачервила се учителката – тази, която го смуче…
  • – Не, госпожо. Омъжена е тази, която носи халка, а това дето вие си го мислите – то е подсъзнание.