Не се прави на отворен ако нямаш нужните качества

Летят си животните в самолета, а папагалът скръстил крила и важно тропа.
Минал заекът и го питал:

 • Защо тропаш, бе?
 • Щото съм отворен – казал папагалът.
 • И аз съм отворен – казал заекът и той започнал да тропа.
  Минала лисицата:
 • Защо тропате, бе?- Щото сме отворени. И тя отворена, и тя взела да тропа.
  Минали вълкът, лъвът, жирафът и те отворени, и те тропат. Минал слонът и попитал:
 • Абе, вие тука всичките, защо тропате, бе?
 • Щото сме отворени – му отвърнали животните.Слонът и той отворен, и той взел да тропа.
  Като се включил и слонът, подът на самолета не издържал и се продънил. Животните взели да падат от самолета.
  Настанала паника и се чули викове:
 • Аааа…
  Папагалът важно попитал:
 • Що викате, бе?
 • Щото не можем да летим.
 • Е, тогава що се правите на отворени, а?