50 крави любовници и едно прасе

В една ферма прасето казало на бика:

 • Разбрах, че нашият господар е купил по-млад бик, който ще пристигне утре!
  Оня му отговорил:
 • Да заповяда! Обаче, има една малка подробност! Аз имам за любовници 50 крави! И няма да му отстъпя нито една от тях!
  На другият ден пристигнал новият добитък. Той изглеждал абсолютно страховито – целият черен, с масивно туловище пращящо от мускули и огромни рога!
  Старият бик веднага навел заплашително глава,започнал да рине земята с копита и да пръхти шумно през ноздрите си!
  Прасето извикало уплашено:
 • Хей,брат – откажи се! Истинска лудост е да се биеш с него! Тоя ще те направи на пихтия! Остави го да вземе колкото крави си поиска! И се примири, че животът е несправедлив!
  Старият бик обяснил:
 • Споко, бе, Прасчо! И през ум не ми минава да се бия с него! Само му показвам ясно, че аз – НЕ съм крава!