Мис Тичър и малкият Славчо

Учителката на първи клас мис Тичър (26 години) имала проблеми с малкият Славчо. Тя го попитала:

 • Какво има, момчето ми?
 • Твърде съм умен за първи клас. Сестра ми е в трети, а пък аз съм по-умен от нея! Мисля, че аз също трябва да уча в трети. – отговорил ученикът.
  За мис Тичър това било прекалено и за това тя повела момчето при директора. Докато то чакало в приемната, тя обяснила на директора ситуацията. Решение било намерено – директорът щял да направи тест на момчето и ако то не може да отговори на някой от въпросите, ще трябва да се върне в първи клас и да се държи добре. Момчето било въведено в кабинета на директора, обяснили му условията и то се съгласило да мине теста.
  Директорът:
 • Колко е 2×2?
  Момчето:
 • “4”.
  Директорът:
 • Колко е 7×7?
  Момчето:
 • “49”.
  И така ставало с всеки въпрос, на който, според директора, един третокласник трябва да знае отговора. Тогава директорът се обърнал към учителката и казал:
 • Мисля, че момчето може да премине в трети клас.
  Младата мис Тичър обаче казала, че има още въпроси. Момчето и директорът кимнали в знак на съгласие и тя започнала:
 • Какво има кравата 4 броя, а аз само 2?
 • Крака! – след кратка пауза отговорило момчето.
 • Какво има в твоя панталон, което няма в моя?
 • Джобове! – бил отговорът.
 • Започва с “К” и завършва на “С”, космато, продълговато, вкусно, с белезникава течност вътре?
 • Кокос.
 • Твърдо и розово, когато влиза и меко и лепкаво, когато излиза?
  Директорът леко пребледнял, стегнал се, очите му се облещили и едва се сдържал да не изпревари отговора…
 • Дъвка.
 • Какво мъжът прави изправен, жената седнала, а кучето на три лапи?
  Сега вече очите на директора здраво се оцъклили, но преди да каже нещо, ученикът го изпреварил.
 • Подава ръка.
 • Сега ще задавам въпроси от типа “Кой съм аз”, става ли?
 • Аха.
 • Ти пъхаш в мен своя кол. Връзваш ме, за да ме вдигнеш. Мокря се преди теб?
 • Палатка.
 • В мен влиза пръст. Търкаш ме и въртиш, когато ти е скучно. Най-добрият мъж ме получава пръв?
  Директорът е много обезпокоен, напрегнат и е принуден да глътне голяма порция коняк.
 • Венчален пръстен.
 • Мога да бъда с различни размери. Когато не ми е добре, капя. Когато ме издухваш ми е добре.
 • Нос.
 • Имам твърдо тяло. Моят връх пронизва. В движение треперя.
 • Стрела.
 • Коя дума започва с “F” и завършва с “K” и означава много жега и вълнения?
 • Firetruck (Пожарна кола).
 • Коя дума започва с “F” и завършва с “K” и ако това нещо го няма, си принуден да работиш с ръце?
 • Fork (Вилица).
 • Имат го всички мъже, на някои им е по-дълго, отколкото на другите. Мъжът го дава на жена си след сватбата?
 • Фамилия.
 • Кой мъжки орган няма кости, има само мускули и вени. Той пулсира и отговаря за правенето на любов?
 • Сърце.
  Директорът с облекчение въздъхнал и казал на учителката:
 • Изпратете го в Оксфорд! На последните 10 въпроса аз самият отговорих неправилно!