Опасната Минка

  • В имота зад къщата имало едно дърво, на което трябвало да се отрежат няколко клона и една събота Манол запалил резачката, подпрял стълбата и се покатерил да свърши тази работа. В другия край на двора, двете момчета на семейството ритали топка. И както често се случва в такива истории, топката ударила стълбата, тя се разклатила, Манол изгубил равновесие, отрязал си няколко пръста, при падането си счупил левия крак, който бил заклещен, а при съприкосновението на главата му с цимента, тя се сцепила. Когато успял да вкара въздух в изпразнените си дробове, Манол ревнал като заклано прасе на жена си Минка, която пък си гледала нейната работа вътре в кухнята:
  • – Аааай…! Мино маааа…! Аааай…, Миноооу…
  • Изскочила Минка и като видяла Манол изплющян на плочника, целия в кръв, със сцепена кратуна, без няколко пръста, без няколко зъба, единият му крак гледа на обратно, без малко да припадне.
  • – Божке, Маноле! Какво стана, сърце мое?
  • – Викай бърза помощ, ма! Да идват да ма закарват у болницата, ааай, че целия са потроших ма, ееей…
  • Хукнала тя вътре да си вземе телефона и след малко се връща.
  • – Маноле бе, на моя му свършила батерията, пък твоя блокиран, – кажи паролата да го разблокирам!
  • Станал Манол, пообърсал се, поотупал се понагласил си крака и казал:
  • – А, нищо ми няма, к’во ши звъниш, – ей сега ще ми мине кат’ на куче!