Съпружеска спалня

 • Млада жена се мотаела из мебелен магазин. Приближил се един стажант и учтиво попитал:
 • – Добър ден! Мога ли да Ви помогна с нещо?
 • – Добър ден! – разбира се. Бих искала да купя съпружеска спалня, но всичките тук са много ниски.
 • – Но това са последните модни тенденции в спалното обзавеждане! – ето тази, например, е писък и крясък…
 • – Да!? – но е ниска…! – след което мадамата се хвърлила на спалнята, излегнала се лъстиво и поканила младежа да направи същото. Той, с изпотени стъкла на очилата, не чакал втора покана и се метнал отгоре. В този момент момата викнала:
 • – Мъжът ми се връща! Скрий се!
 • Момчето се хвърлило на пода и се опитало да се мушне под леглото, но не успяло, поради малката височина.
 • – Ето! Видяхте, нали? Трябва ми по-висока спалня!

 • Отивам във офис на Еконт… да си получа поръчан часовник. И както винаги тъпият въпрос:
 • – Какво има в пратката?
 • Аз:
 • – Вибратор!
 • При което млъкват, споглеждат се, и ми подават малак пакет. След малко ги питам:
 • – А има ли… включен преглед и тест?
 • И спряха да дишат…