Българското си е Българско

  • Японците направили с*кс робот.
  • Решили да му изпробват качествата на практика, с три жени – французойка, испанка и българка.
  • Влезнала първа французойката. Минали двадесет минути, излязла и казала:
  • – Няма език!
  • Влезнала испанката. Минали десетина минути и излезнала:
  • – Няма страст!
  • Влезнала българката. Минал час, час и половина, роботът излезнал и тръгнал да бяга.
  • Показала се българката и сърдито викнала:
  • – Нямаш батерии, а можеш да бягаш!