Когато нещата се объркат

шега
  • Прибира се жената в къщи, твърдо решена да скрои номер на мъжа си. Написала следната бележка:
  • – Жоре, всичко свърши. Писна ми, не издържам вече, край! Напускам те!
  • Оставила бележката на масата, скрила се зад завесата и зачакала…
  • Прибира се съпругът, прочита бележката и веднага взима телефона и звъни…
  • – Скъпа, напусна ме тая мойта вещица, трябваше да го направи още преди пет години, когато те срещнах. Сега съм само твой, след десет минути съм при теб…
  • Взел бележката, дописал нещо и бързо се изнизал. Жена му, разстроена от ефекта на шегата си, излязла от скривалището си и едвам сдържайки сълзите си прочела написаното:
  • – Виждат ти се краката , отивам за хляб.