На вечеря

На вечеря
  • Петнадесетгодишен отива в аптека и иска презерватив. Аптекарят хвърля към младока възмутен поглед.
  • – Ще вечерям в дома на приятелката ми – оправдава се момчето – и никога не се знае, току виж, стане заварката.
  • Аптекарят връчва презерватива на подрастващия, той плаща и тръгва. След пет минути отново е там и иска още един презерватив.
  • – Сетих се, че братовчедката на приятелката ми ще бъде там… а е много красива! Може да се заинтересува от мене… мисля, че е по-добре да съм запасен!
  • Младият човек туря в джоба втория презерватив и тръгва. Връща се начаса.
  • – Знаете ли, господине! Обмислих и реших, че ще е по-хубаво да взема още един. Чух, че майка й харесвала млади момчета и кой знае дали няма да се заинтересува от мене.
  • На вечцерята у приятелката край масата е събрано цялото семейство, момчето зъб не обелва. По някое време девойката подшушва на госта:
  • – Ама, мили! Ти дума не продума! Не знаех, че си толкова срамежлив!
  • – Аз пък не знаех, че баща ти е аптекар!