Очевидно

Очевидно
 • Учителката казала на децата:
 • -Ученици, напишете ми за утре съчинение, в което ключовата дума да бъде “очевидно”.
 • На следващият ден всички вдигат ръце. Учителката казва:
 • -Кажи ти Иванке.
 • Иванка започва:
 • -Мама свири на цигулка, татко свири на китара, аз свиря на флейта. Очевидно ние сме музикално семейство.
 • -Седни Иванке, отличен. Кажи ти Марийке.
 • Марийка започва:
 • -Мама има анорак, татко има палатка, аз имам спален чувал. Очевидно ние сме туристическо семейство.
 • -Отлично, Марийке, седни си.
 • Иванчо нетърпеливо вдига ръка и най-накрая учителката му дава думата.
 • Иванчо започва:
 • -Дядо гони прасето из двора. Отсреща иде баба и носи в ръка вестник “Financial times”. Но баба не знае английски. Очевидно е срала.