Дълбок кладенец

кладенец
 • Един човечец си се разхождал из гората, но ожаднял и започнал да търси кладенец, изворче или рекичка…
 • Намерил кладенец, но решил да хвърли камък, за да провери дали има вода вътре.
 • Хвърлил някакво камъче и се заслушал. Нищо.
 • Решил да пробва с по-голям. Хвълрил го и отново се заслушал. Отново нищо.
 • Учудил се нашия човек и се заоглеждал за нещо по-голямо.
 • Намерил сравнително голямо парче скала и го затътрил към кладенеца. Хвърлил я вътре и се заслушал. Нищо.
 • Нашия вече се шашнал. “Не може да е толкова дълбоко”.
 • Разходил се да потърси нещо и намерил някакво парче релса.
 • Пухтял, пъхтял, попръцквал… Дотътрил релсата до кладенеца и я метнал вътре. Нищо.
 • Нашия вече е супер учуден – какво става? Какъв е тоя кладенец?
 • Изведнъж се чуло шумулене от близките храсти, появила се някаква овца и както била засилена и се хвърлила в кладенеца.
 • Човекът за малко да получи удар.
 • Шах с пешката!
 • Гледа в тъмната бездна на кладенеца, оглежда полянката, чуди се и се мае…
 • Дотърчал по едно време някакъв разтревожен човечец:
 • – Абе, приятелю, изгубих си овцата, дали не си я въждал наоколо?
 • – Ако щеш вярвай – казал нашия ентусиазирано – преди малко, от тук, претича една овца и скочи в ей тоя кладенец!
 • – Как претича бе? – шашнал се и другия – Та аз я бях вързал за една релса!