Жена и любовница

любовница
  • Жената и любовницата на един мъж не се познавали. Той искал да разбере дали двете жени са му верни, затова ги пратил на една и съща екскурзия с кораб с намерението да ги подложи на изпитание.
  • Когато жена му се върнала, съпругът й задал няколко общи въпроса за другите пътници и насочил разговора към любовницата си.
  • – Тя е истинска курва – съобщила жена му. – Спа почти с всички мъже на кораба.
  • Той се оклюмал и по-късно попитал невярната си любовница как се е държалажена му по време на пътуването.
  • – Тя е истинска дама – отвърнала любовницата. Съпругът грейнал.
  • – Наистина ли?
  • – Да, пътуваше с мъжа си и нито за миг не се отдели от него.