Забрана за псуване

  • Ръководството решило да стегне малко дисциплината и забранило на работниците да псуват.Изведнъж пройзводителноста резко намалела. Шефа спешно викнал бай Ставри стругара, началник на производствения отдел:
  • – Абе, бай Ставри, к’во става бе ? Що така намале продукцията?
  • – Глей са началник, нема такова нещо… целата работа а у тава, че вие ни забраниете да псуваме…
  • – Е как така?
  • – Е те така те… – обяснил бай Ставри. – Преди ми беше лесно и са не губеше време. Викам я на помощник фрезисто : “Абе педерунгел , зими таа у*овина и я влачи на оная си работа” . А сега доде са сета ка му беше името на педерунгела, ка са викаше у*овината , и къде требваше да са завлече… света време утрепваме…