Сухия режим

  • ​По време на сухия режим, мъж седи в бараката и вари ракия. Гледа по едно време водата се нагряла много и отива до кладенеца за вода. Връща се, а в бараката седят двама милиционери, усмихват се иронично и говорят:
  • ​- Е, сядай и пиши обяснения!
  • ​- И к’во да пиша?
  • ​- Всичко, както си е било, така го пиши!
  • ​Сяда човека, пише и след това дава листа на милиционерите.
  • ​- Кво си написал бе, идиот такъв?
  • ​- Както си беше, така го написах: “Отивам за вода до кладенеца, връщам се, а в бараката двама милиционери, седят и варят ракия”.