Пет килограмово яйце

  • ​Кокошката снесла пет килограмово яйце. При нея изпращат репортер от местния вестник.
  • – Как стана това?
  • – Тайна.
  • – Какви са бъдещите ви планове?
  • – Да снеса шест килограмово яйце.
  • След това репортерът задава въпроси на петела:
  • – Как стана това?
  • – Тайна!
  • – Какви са следващите ви планове?
  • – Да счупя главата на щрауса!

– Вече трети месец не говоря с жена си.
– Защо?
– Не искам да я прекъсвам.

Сестра превързва дясната ръка на пациента. Той:
— А ще мога ли да свиря на китара с тази ръка, когато оздравея?
— Да, разбира се!
— Суперскоо!! Не можех да свиря, преди да си счупя ръката!

Независимо какво твърдят телевизионните реклами, най-доброто средство за измиване на чинии си остава гузния съпруг.