Две мутри на лов за мечки

лов за мечки
  • Две мутри отиват на лов за мечки с частен самолет. Пилотът ги оставил в гората и ги предупредил:
  • – Самолетът е малък, можем да вземем само една мечка. Разбрано?
  • – Разбрано бе!
  • Връща се пилотът след два дни. Мутрите стоят на поляната с две убити мечки. Пилотът се хваща за главата:
  • – Ама нали ви казах – една мечка?
  • – Стига бе, ти и миналата година каза една мечка, а когато ти платихме 1000 долара, се нави на две… Тая година ще ти дадем 2000 долара.
  • Пилотът се съгласил и натоварил двете мечки. Полетели и след половин час самолетът не издържал и паднал. За щастие всички останали живи. Едната мутра излиза от развалините и пита:
  • – Къде сме бе?
  • Втората също изпълзява, оглежда се и отговаря:
  • – Не знам, ама сигурно близо до мястото, където паднахме миналата година…