Руснак в бар

  • ​Влиза руснак в бар и си поръчва 200 грама водка. Изпива я и си иска сметката.
  • Барманът му казва:
  • – 27 рубли…
  • Мъжът вади от джоба си 27 монети по една рубла и плаща.
  • Барманът почервенял от яд, но нищо не казва.
  • Историята се повтаря всяка вечер в продължение на няколко месеца.
  • Една вечер обаче, след като барманът поисква, както обикновено 27 рубли, мъжът вади банкнота от 50 и плаща.
  • “Ей сега ще му дам да се разбере” – зарадвал се барманът. Вади от чекмеджето 23 монети по една рубла и ги хвърля така, че те се разпръскват из цялото заведение.
  • Мъжът се замисля за секунда, след което вади от джоба си 4 монети по една рубла и казва:
  • – Още една водка, ако обичате!!!