​​Мутра и телевизор

​​Мутра и телевизор
  • ​​Мутра вика телевизионен техник вкъщи. Пристига техникът и пита:
  • ​​- Какъв е проблемът?
  • ​​- Е, тоя телевизор, го земах ония ден. Panasonic братче, стереооооо, 2000 лева, а? И значи вчера си го гледам и изведнъж – трак, стереото изчезна…
  • ​​Техникът оглежда телевизора, гледа на масата лежи една отвертка.
  • ​​- Как така ще изчезне стереото… Гледам тука една отвертка, да не сте бъркали нещо по телевизора?
  • ​​- Как ще бъркам, бе! Вчера си седим тука на фотьойла, гледам тая отвертка, викам чакай да си изчистим ухото с нея. Изведнъж – оп – няма стерео…