Детска градина в Америка

Детска градина в Америка.
 • Детска градина в Америка. Учителката събира децата от предучилищната след междучасие.
 • – И така деца, наиграхте ли се?
 • – Да!
 • – Я, кажи Сара, ти какво прави през междучасието?
 • – Играх си на пясъчника.
 • – Браво, а ако сега напишеш правилно на дъската “пясък”, ще ти дам шоколадче.
 • Пише го правилно и получава шоколадче.
 • – А ти, Майкъл, какво прави през междучасието?
 • – Играх на пясъчника със Сара.
 • – Браво, а ако напишеш сега на дъската “играя” правилно, ще ти дам шоколадче.
 • Пише го правилно и получава шоколадче.
 • – А ти, Джамал, какво прави през междучасието?
 • – Исках да си играя със Сара и Майкъл на пясъчника, но те ме замеряха с камъни.
 • – Така ли? Това ми звучи като потресаваща расова дискриминация! А ако напишеш сега на дъската “потресаваща расова дискриминация” ще получиш шоколадче.