Колко е 2 и 2

 • Учителката изпитва децата в класа. Ядосана е:
 • – Петърчо?!
 • – К’во?
 • – Ще ти кажа аз на тебе „к’во”! Дяволите ще те вземат! Стани, когато говориш с учителката! Колко е 2 и 2?
 • – 5.
 • – Идиот! Няма да стане от тебе инженер! Двойка! Седни си!
 • – Драганчо?!
 • – К’во?
 • – Ще ти кажа аз на тебе „к’во”! Дяволите ще те вземат! Стани, когато говориш с учителката. Колко е 2 и 2?
 • – Ами … 3.
 • – Идиот! Няма да стане и от тебе инженер! Двойка! Седни си!
 • – Иванчо?!
 • – Да, госпожо?
 • – Колко е 2 и 2?
 • – 4.
 • – Браво! Ще стане от тебе инженер!
 • – Госпожо?! – продължил Иванчо.
 • – К’во?
 • – Ще ти кажа аз на тебе „к’во”. Дяволите ще те вземат! Стани, когато говориш с инженер!