Барманът

  • ​Един си поръчва бира, след което започва да гледа вторачено бармана. Барманът не издържал и го попитал:
  • – Какво си ме зяпнал, бе?
  • – Ами много странно, но ужасно ми приличаш в лицето на г*з.
  • Барманът се ядосал, извикал охраната, набили клиента и го изхвърлили навън. След малко оня пак влиза в бара.
  • – Сега пък какво? – раздразнено попитал бармана.
  • – Абе, нали си знаеш, че приличаш на г*з в устата?
  • Барманът се ядосал, пак извикал охраната, пребили го и отново го изхвърлили. Човекът се връща за трети път, влачи се по корем, но пак сяда на бара. Барманът се ядосал, но нищо не казал, само си налял сок в една чаша и започнал да го пие бавно със сламка, за да се успокои. Наблюдавал пребития си клиент и се смилил над него:
  • – Кажи, бе, човек, защо ме зяпаш така?
  • А оня отвърнал:
  • – Хайде свърши си клизмата, пък после ще ти кажа.