Вуте среща Геле

Вуте среща Геле и го пита:
– Чете ли, вестнико днеска?
Геле:
– Не съм, оти, какво ново има?
Вуте:
– Па не знам, затуй те питам…