Изпити

Трябва да намеря начин да взема изпитите…
Мама: Ами седни да учиш!
– Ситуацията е сериозна, не ми е до шеги.