Важен урок

 • Исус Христос повел учениците си на разходка в планината.
 • Когато я наближили Исус казал:
 • – Нека всеки вземе по един камък и да го носи към върха!
 • Всички взели големи камъни, само Юда взел малък.
 • Когато изкачили върха Исус попитал:
 • – Ученици, гладни ли сте?
 • – Да-а-а!
 • – Нека тогава всеки камък да се превърне в хляб!
 • Всички се наяли само Юда останал гладен.
 • На другия ден Исус пак повел учениците си на разходка,и когато стигнали до планината той отново им казал:
 • – Нека всеки вземе по един камък и да го носи към върха!
 • Всички взели големи камъни, само Юда взел един огромен.
 • Когато изкачили върха Исус попитал:
 • – Ученици, гладни ли сте?
 • – Да-а-а!
 • – E ми аз тука нося едни вафлички!